Hulp of advies nodig?

085-2100253

 • Kwaliteit scooters
 • Uitgebreid gratis advies
 • Uitstekende service
 • Uit voorraad leverbaar
 • 1-3 jaar ECHTE garantie

Garantie Voorwaarden Online-Scooters.nl

Wanneer wél garantie… 

 • Op nieuw gekochte scooters: standaard 12 maanden (tot maximaal 6000 km)Garantie
 • Op motoren van nieuw gekochte zowel MPI elektrische als BTC benzine scooters: 36 maanden (tot maximaal 12.000 km). Alleen als alle onderhoud uitgevoerd is door Online-Scooters.nl of een BTC erkende dealer met RDW erkenning gemotoriseerde tweewieler bedrijven. Zie onderstaand bij verdere garantievoorwaarden welke motordelen onder de 3 jaar garantie vallen.
 • Los geleverde onderdelen en accessoires hebben 1 jaar garantie op fabricagefouten, garantie is van toepassing als een product defect raakt als gevolg van een fabricagefout en is niet van toepassing op “aan slijtage onderhevige producten”, defect geraakte producten door onjuist gebruik” en “producten met schade die ontstaan is door onjuiste montage”.
 • Je bent de eerste eigenaar, je moet dit bewijzen met het overhandigen van je aankoopbewijs.
  (garantie is niet overdraagbaar aan opvolgende rechtverkrijgenden)
 • Het voertuig heeft de voorgeschreven onderhoudsbeurten gehad en deze zijn uitgevoerd door Online-Scooters.nl of een BTC erkende dealer met RDW erkenning gemotoriseerde tweewieler bedrijven. Facturen van alle voorgeschreven onderhoudsbeurten uitgevoerd door BTC erkende dealers met RDW erkenning gemotoriseerde tweewieler bedrijven, met hierop vermeldt de eigenaar en de scootergegevens (VIN code, kenteken en kilometerstand), de werkzaamheden en de evt. gebruikte onderdelen, gelden als onderhoudsbewijs.
 • Defecten en storingen welke worden veroorzaakt door een materiaal of fabricage fout, zullen in de garantie periode worden verholpen.
 • Een garantieaanvraag dient altijd eerst gemeld te worden per e-mail (info@online-scooters.nl) , vergezeld van eventuele foto’s en uitgebreide beschrijving waarom het product volgens u een fabricage fout bevat. Na goedkeuring van de aanvraag kan het produkt geretourneerd worden naar Online-Scooters ter beoordeling / controle. 

Wanneer géén garantie…

 • Eventuele transport- of verzendkosten en de risico’s verbonden aan het transport.
 • Als de modelnaam of het serienummer is gewijzigd, gewist, verwijderd of onleesbaar gemaakt.
 • Als de kilometer meter en/of kabel defect en / of vervangen is.
 • Bij delen onderhevig aan normale slijtage
  (banden, lampjes of Leds, remmen, remblokken en schijven, riemen, filters, poulies, koppeling, zekeringen, rubbers, e.d.)
 • Bij los getrild bevestigingsmateriaal en onderdelen
 • Bij onderhoudswerkzaamheden en daarbij gebruikte vloeistoffen/producten (olie verversen, kleppen stellen, smeren, afstellen, reinigen, etc.)
 • Op corrosie, oxidatie of verkleuringen.
 • Op los geleverde accessoires en onderdelen.
 • Als een reparatie naar aanleiding van ondeskundig / abnormaal gebruik is, na het niet uitvoeren van onderhoudsbeurten of bij verwijtbare schades zoals het rijden met geen of te weinig olie en / of het gebruik van verkeerde olie of benzine.
 • Als er verkeerde brandstof is getankt. (bijvoorbeeld E10 in plaats van E5)
 • Als een reparatie naar aanleiding is van een ongeluk, diefstal, natuurrampen, brand, verwaarlozing, (tijdelijke) overbelasting of verkeerd gebruik.
 • Bij reparaties aan opgevoerde scooter, welke zijn opgevoerd door anderen dan Online-Scooters.nl. Bij het aanpassen van de maximum snelheid van de scooter blijft de garantie alleen van kracht als dit professioneel is uitgevoerd door Online-Scooters.nl. Online-Scooters.nl kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het opvoeren van een voertuig, onder welke omstandigheden dan ook. Wanneer de klant een opgevoerde scooter bestelt, raden wij aan om deze enkel op eigen terrein te gebruiken.
 • Bij reparaties aan scooters waaraan zelf is gesleuteld.
 • Als er aanvullende niet door Online-Scooters.nl toegestane producten, onderdelen of materialen gemonteerd zijn. (alarmen, radio, lampen, etc.)
 • Bij reparaties naar aanleiding van het kapot trappen van de kickstarter en / of kickstarter deksel.
 • Bij reparaties voor normale gebruiksschade, zoals krassen op het (plastic) plaatwerk (carrosseriedelen, kuipdelen en treeplanken), verkleuringen door zonlicht van de gelakte delen / chroomdelen / zadel / etc.
 • Bij reparaties van onderdelen welke beschadigd zijn door zon weerspiegeling als gevolg van windscherm.
 • Bij reparaties aan scooters waar de originele onderdelen zijn vervangen door niet-originele onderdelen (cilinder, uitlaat, bougie, zuiger, uitlaatdemper, etc.).
 • Bij voorkomende geluiden en trillingen die geen enkele invloed hebben op de betrouwbaarheid, veiligheid en het weggedrag van het voertuig.

Wanneer deels garantie…

 • Drie maanden garantie op zadel, accu benzine scooter*, kabels, slangen, accessoires welke bij aankoop nieuwe scooter meegeleverd en gemonteerd zijn.
  * Als de benzine scooter is uitgevoerd is met diefstal alarm, vervalt de garantie op de accu.
 • Zes maanden fabrieksgarantie op los geleverde accu’s voor elektrische scooters.

Verdere garantie voorwaarden…

 • Bij aflevering van het voertuig verklaart de klant automatisch het voertuig in goede staat te hebben ontvangen, zonder enig defect of transportschade.
 • De onderhoudsbeurten zoals voorgeschreven voor het voertuig moeten door Online-Scooters of door een BTC erkende dealer met RDW erkenning tweewieler bedrijf worden uitgevoerd.
 • Garantie reparatie handelingen mogen uitsluitend uitgevoerd worden in een werkplaats van Online-Scooters.nl, door Online-Scooters.nl op locatie bij de klant, of na toestemming van Online-scooters.nl, bij een BTC erkende dealer met RDW erkenning tweewieler bedrijf.
 • Garantie reparaties verricht door Online-Scooters.nl zijn inclusief de daarbij behorende arbeidskosten, anders worden alleen de onderdelen vergoedt.
 • Online-Scooters kan defecte materialen, producten of onderdelen vervangen door nieuwe of gereviseerde materialen, producten of onderdelen.
 • Vervangen materialen, producten of onderdelen blijven te allen tijde eigendom van Online-Scooters.nl.
 • Uitgesloten van garantie zijn defecten of storingen ten gevolge van een reden die naar oordeel van onze technische dienst niet zijn terug te voeren op materiaal -of fabricage fouten
 • Indien de scooter na onderzoek / inspectie niet defect blijkt te zijn, zullen alle gemaakte kosten in rekening worden gebracht.
 • Voorrijkosten bij garantie werkzaamheden conform tarief zoals vermeldt bij reparaties, mits te combineren binnen regio.
 • Als men besluit de scooter te laten repareren door Online-Scooters.nl, kan de scooter na afspraak afgeleverd worden bij de werkplaats te Leeuwarden.
 • Als de scooter door Online-scooters.nl opgehaald / teruggebracht moet worden, zijn de transportkosten exclusief en worden altijd in rekening gebracht.
 • Online-Scooters.nl vergoedt nooit reparatiekosten van derden.
 • Wel 3 jaar motorgarantie; carburateur, cilinder en zuiger, cilinderkop, inlaatspruitstuk, krukas, lagers van overbrengingshuis, nokkenas, oliepomp en startmotor.
 • Geen 3 jaar motorgarantie; bendex, variateur, V-snaar, achterkoppeling  

Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen, alsmede de standaard BOVAG bepalingen van kracht.